Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Buvusios Laugalių siaurojo geležinkelio stoties, vėliau muitinės pastatas

Šiandien Laugaliai yra Gargždų dalis. Bet iki II pasaulinio karo čia buvo Laugalių kaimo ir valstybinės sienos riba. Puikiai išlikęs kompleksas liudija apie čia buvusią Vokietijos muitinę su areštinės kambarėliu, siaurojo geležinkelio atkarpos Dovilai – Laugaliai galinę stotelę, svečių namus ir parduotuvę, senąjį akmenimis grįstą kelią ir jo ribas ženklinusius medžius, geležinkelio pylimą ir tarpukaryje tiesto Žemaičių plento trakto pabaigą. Po Antrojo pasaulinio karo pagrindiniame pastate buvo įkurta vidurinė mokykla. Čia mokėsi žymūs Gargždų ir Klaipėdos rajono žmonės: Rygos lietuvių įkūrėja ir Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Aldona Trėja, akademikas Eduardas Vilkas. Septintąjame dešimtmetyje pastatydinus naująjį mokyklos pastatą (p.s. dab. „Minijos“ progimnazijos) čia kurį laiką buvo moksleivių bendrabutis. Po rekonstrukcijos nuo 1967 m. rugsėjo 1d. pastate įsikūrė Klaipėdos rajono pionierių namai. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. jie pavadinti Klaipėdos rajono moksleivių namais. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pastate veikia Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras .

Architektūriniu ir istoriniu požiūriu vertingas apie 1905–1906 m pastatytas pastatas adresu Laugalių g. 6. Pastatas istoriniu požiūriu vertingas kaip istorinio Klaipėdos krašto pasienio su Lietuva vienas reikšmingesnių XX a. I p. visuomeninės paskirties objektų (nuo apie 1905–1906 m geležinkelio stotis, vėliau nuo 1939 m. pritaikytas muitinei) istoriškai svarbioje aplinkoje (į šiaurę – buv. muitinės kompleksas, neišlikęs; iš rytų pusės – buv. Laugalių kaimo užeigos sodyba, didžiaja dalimi išlikusi). Pastatas– ryškus Rytprūsių XIX a. pab. – XX a. pr. mūrinių visuomeninių pastatų architektūros pavyzdys.

 

Maršruto objektai:

<VISAS MARŠRUTAS