Statistika

 

 

  2014 m. 2015 m. 2016 m.
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras 6043 4688 5050
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialas J. Gižo etnografinė sodyba 2513 2871 3319
IŠ VISO: 8556 7559 8369