Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Veiklos sritys

 

Turizmo informacijos centro (TIC) tikslai – teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

TIC uždaviniai:

 • Užtikrinti turistinės informacijos apie Klaipėdos rajoną sklaidą.
 • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
 • Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros priemones.
 • Formuoti Klaipėdos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono įvaizdį.

Filialo J.Gižo etnografinės sodybos veiklos uždaviniai:

 • Užtikrinti turistinės informacijos apie J.Gižo etnografinės sodybos, Drevernos apylinkes, Klaipėdos rajoną sklaidą.
 • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę J.Gižo etnografinėje sodyboje, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
 • Vykdyti aktyvias ir pastovias turizmo rinkodaros priemones J.Gižo etnografinėje sodyboje.
 • Formuoti J.Gižo etnografinės sodybos kaip turizmui patrauklaus objekto įvaizdį.

Filialas vykdo šias funkcijas:

 • Filialas renka, sistemina ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis, susijusius su J.Gižo etnografine sodyba ir Drevernos apylinkėmis, Centrui.
 • Vykdo vietos turizmo išteklių ir palaugų rinkotyrą ir rinkodarą.
 • Organizuoja turizmo renginius ir seminarus.
 • Skelbia informacinę medžiagą apie J.Gižo etnografinėje sodyboje teikiamas turistines paslaugas, krašto specifiką, turizmo infrastruktūrą, vietos įžymybes.
 • Organizuoja informacinės medžiagos leidybą.
 • Organizuoja temines ekskursijas po Drevernos apylinkes, Klaipėdos rajoną, pristato laivadirbio J.Gižo gyvenimą ir veiklą, Mažosios Lietuvos kultūrinį palikimą.
 • Bendradarbiauja su Gargždų krašto muziejaus filialu J.Gižo etnografinėje sodyboje ir vietos bendruomenėmis.


Darbo tvarkos taisyklės