Veiklos sritys

 

TIC tikslai – teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

TIC uždaviniai:

  • Užtikrinti turistinės informacijos apie Klaipėdos rajoną sklaidą.
  • Plėsti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
  • Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros priemones.
  • Formuoti Klaipėdos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono įvaizdį.

Klaipėdos rajono TIC vadovo 2019 m. veiklos užduotys