Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Projektai

Projekto pavadinimas: „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“

Projekto akronimas: „Tyrinėk Baltus“

Projekto numeris: LLI-447

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva). Partneriai: Žiemgalos regiono planavimo agentūra (LV), Kuržemės regiono planavimo agentūra (LV), Kuldygos rajono savivaldybė (LV), Rundalės rajono savivaldybė (LV), Nacionalinė regionų plėtros agentūra (LT), Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras (LT).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 birželio 1 d. – 2022 gegužės 31 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 869 689.02 €, iš jų 739 235.65 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas įgyvendina programos prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“.  Jis tiesiogiai prisidės prie tikslo „Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus". Pagrindinis projekto tikslas yra didinti lankytojų skaičių programos teritorijoje tobulinant jau sukurtą turistinį maršrutą - Tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“. Norint pasiekti  šį tikslą, nustatyti toliau nurodyti papildomi tikslai:

• Ugdyti sąmoningumą  ir informuoti apie baltų materialiojo ir nematerialiojo kultūrinio ir gamtinio paveldo išsaugojimą;

• Skatinti sukurto Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ (pri)pažinimą;

• Investuoti į naują , inovatyvią ir tvarią tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ turizmo informacinę sistemą.

Pagrindinis bendras siekis yra toliau plėtoti jau sukurtą Baltų kelią, tobulinant pasiūlytą bendrą produktą veiklomis, kurios ugdo sąmoningumą, skatina (pri)pažinimą ir kviečia "patirti" Baltus. 

Projektas Tyrinėk Baltus tęsia projekto Baltų kelias veiklas, kurios siekia padidinti turistų susipažinimą su Baltais, skatina pripažinimą ir norą juos tyrinėti. Baltų kelio maršrutas yra 2145 km ilgio, sujungtas iš nevienodų kilpų arba besidriekiančių kelių, įtraukiančių kažkada Kuršių (~ 790 km), Žiemgalių (~ 620 km) ir Sėlių (~ 735 km) apgyvendintas teritorijas Lietuvoje ir Latvijoje.

Vienas iš projekto tikslų - išmokti kokybiškai įgyvendinti projektus susijusius su kultūra, kultūriniu turizmu ir kultūros keliais. Šis tikslas bus pasiektas tokiomis veiklomis: dalinimosi patirtimi ir jos įgijimo mokomaisiais vizitais į įžymųjį Vikingų kelią Švedijoje, dalyvavimą turizmo parodose, mainų vizitais tarp Baltų kelio regionų.

Projekte bus įgyvendinami inovatyvūs sprendimai: 3D filmai, virtualios realybės turai, edukacinės programos vaikams ir moksleiviams Šiauliuose esančiame Baltų centre, aplinkos objektais Sėlpilije (latv. Sēlpils), patobulinta Mežuotnės piliakalnio aplinka: rekonstruotas pėsčiųjų takas, apžvalgos aikštelė ir t.t., rekonstruotas Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras: atnaujintos centro patalpos panaudojant senovės baltų simbolius, įrengtas interaktyvus Klaipėdos regiono žemėlapis, kuriame nurodytos patraukliausios lankytinos vietos, skatinančios turistus tyrinėti Baltų kelio objektus ir vietoves. Projekto veiklos supažindins turistus su senovės Baltais ir pratęs tolimesnį Baltų kelio vystymą.

Projekto metu sukurti produktai ir įgyvendintos veiklos bus naudingos programos teritorijai, įskaitant ir joje veikiančius vietinius verslininkus ir turizmo paslaugų teikėjus.

Siekiant pritraukti daugiau keliautojų į regionus, skatinti jau sukurto Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ ir kuriamo turistinio maršruto „Patirk baltus“ (pri)pažinimą, projektas bus įgyvendinamas taikant tarptautiškumu pagrįstą požiūrį.

Projekto rezultatas:  iki 10 proc. padidėjęs lankytojų skaičius Programos teritorijoje. Tikimasi, kad sukurtos ir toliau tobulinamos priemonės bei vizualinės technologijos pagerins teritorijų atpažinimą, didins informuotumą ir padidins lankytojų skaičių iki 10 proc., užtikrinant ilgesnius viešnagės laikotarpius ir nakvynių skaičių Programos teritorijoje.

Projekto pavadinimas: „Paukščių stebėjimo tinklas Baltijos jūros pakrantėje"

Projekto akronimas: „Birdie“

Projekto numeris: LLI-00022

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris –  Liepojos savivaldybė (Latvija). Partneriai: Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras (Lietuva), Dienvidkurzeme savivaldybė (Latvija).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024 vasario 1 d. – 2026 sausio 31 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 394 249,38 €, iš jų 315 399,50 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto  tikslas - sukurti naują, tvarų ir patrauklų tarptautinį turizmo pasiūlymą, plėtojant tarpvalstybinį paukščių stebėjimo tinklą Liepojos, Pietų Kuržemės (Latvija) ir Klaipėdos (Lietuva) regionuose. Šis projektas apjunks 18 paukščių stebėjimo vietų bei jo metu bus įsigyta inovatyvi paukščių stebėjimo įranga. Projekto partneriai spręs bendrus uždavinius tokius kaip  sezoniškumo mažinimas, užsienio turistų pritraukimas,  nakvynių skaičiaus didinimas apgyvendinimo įstaigose, vietos gyventojų  įtraukimas į paukščių stebėjimą bei  ekonomikos augimas regionuose.

Įnovatyvūs sprendimai bus naudojami kuriant edukacinius ir tvaraus turizmo pasiūlymus, kuriuos papildys reklaminė veikla, skirta projekto rezultatams stiprinti.  Projektas "BIRDIE" ne tik  skatins tvarų turizmą ir puoselės gilesnį gamtos pažinimą, bet ir atneš ekonominės naudos, užtikrins tvarų augimą visuose Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras planuoja įgyvendinti šias projekto veiklas:

  • įsygyti žiūronus, monoklius, stacionarius žiūronus paukščių stebėjimui;
  • sukurti 360 filmą „Paukščio skrydis“ ;
  • sukurti žaidimus: virtuali delionė ir viktorina „Atspėk kas per paukštis“;
  • sukurti hologramos stendą;
  • sukurti polapį  www.klaipedosrajonas.lt tinklapyje, kuriame bus visa informaciją apie naujai sukurtą maršrutą;

 

 

 

Projekto pavadinimas: ,,BOATMAN: tvaraus turizmo centrų, susijusių su jūriniu paveldu kūrimas Pietų Baltijos jūroje".

Projekto akronimas: BOATMAN

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Vesterviko muziejaus fondas (Švedija). Partneriai: Klaipėdos universitetas (Lietuva), Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras (Lietuva), Gdansko sporto centras (Lenkija), Jūros miestų ir savivaldybių asociacija (Lenkija), Pucko miesto savivaldybė (Lenkija), Tolkmicko savivaldybė (Lenkija).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024 liepos 1 d. – 2027 birželio 30 d. (36 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 2 247 378,00 €, iš jų 1 797 902,40 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas - populiarinti pramoginę laivų statybą ir kitas veiklas, susijusias su laivų ir valčių paveldu. BOATMAN - tai bendra buriuotojų, istorikų, istorinių laivų operatorių, vietos savivaldos ir turizmo specialistų iš Lenkijos, Lietuvos, Švedijos ir Danijos iniciatyva. Kartu norima atgaivinti unikalų Baltijos jūros paveldą - medinių laivų statybos amatą, tose vietose kur yra poreikis inovatyvioms ir tvarioms ne sezono turizmo traukos vietoms. Penki bendruomenių centrai ir (arba) tvaraus turizmo centrai, susiję su jūriniu paveldu, bus sukurti Vestervike (Švedija), Drevernoje (Klaipėdos rajonas, LT), Gdanske, Pucke ir Tolkmicke (Lenkija).

Projekto metu bus restauruoti keli istoriniai laivai arba pastatytos jų kopijos. Sukurtiems turizmo pasiūlymams bus suteiktas bendras prekės ženklas ir bendra rinkodara.