Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

VASARIO 16 D.

Minėjimai

15 val. Lietuva kaip tautinė valstybė
Filosofo prof. dr. Alvydo Jokubaičio paskaita

16 val. Pašauktasis
Aktorės, režisierės Virginijos Kochanskytės ir pianistės Ingos Maknavičienės dedikacija Vincui Kudirkai Lietuvos valstybės himno
105-ųjų metinių proga