Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

6. Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia

Dabartinė Priekulės liuteronų bažnyčia yra įsikūrusi buvusios parapijos namuose, pastatytuose 1903 m. Iki Antrojo pasaulinio karo čia buvo mokomi konfirmantai, o ypač šaltais žiemos šventadieniais joje buvo laikomos mišios. Kai per Antrąjį pasaulį karą mūrinė evangelikų bažnyčia buvo sunaikinta, maldos namai įsikūrė būtent šiuose parapijos namuose ir liko iki šiol. Šis statinys neprimena įprastinės bažnyčios vaizdo. Vienaaukščio raudonų plytų mūrinio pastato architektūra atspindi Rytprūsių mūrinės architektūros XIX amžiaus II pusės – XX amžiaus pradžios tradicijas. 1956–1957 metais prie bažnyčios vakarinio frontono mūrininkas Martinas Koegstas pastatė baltų plytų bokštą, kuriame buvo įrengti du varpai. Po šiuo evangelikų maldos namų stogu sau vietos rado ir vietiniai katalikai, kai pradėjo steigtis jų parapija, bet katalikų bažnyčia dar nebvuo pastatyta.

Pamarių g. 8, Priekulė, Klaipėdos rajonas
55.552493, 21.31732 (WGS)