Virtuali paskaita „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos kolekcija“

Mokymai

Dalyvaus Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė. Pranešime bus kalbama apie išlikusią J. A. Pabrėžai priklausiusią religinių ir mokslinių knygų kolekciją, kaip vieną įdomiausių XIX a. I pusės asmeninių bibliotekų Lietuvoje.

XVIII a. pabaigoje – XIX a. I. pusėje sukauptoje asmeninėje bibliotekoje, pranciškonas kunigas J. A. Pabrėža turėjo daugiau kaip 400 tomų reikalingų pastoracinei, mokslinei, medicinos praktinei ir šviečiamajai veiklai. Biblioteka buvo kaupiama kryptingai, nudorojant mainus, pirkimą, prenumeratą, gaunant dovanų, pasitelkiant bičiulių ir pažįstamų ratą (J. K. Gintila, S. Daukantas, J. F. Volfgangas, K. Kasakauskis). Knygose palikti J. A. Pabrėžos autografiniai kilmės įrašai, marginalijos yra unikalus knygų saugojimo, prekybos ir sklaidos istorijos šaltinis. Biblioteka sovietmečiu išsklaidyta, o šiuo metu vyksta jos atkūrimas, identifikuota apie 50 proc. išlikusių buvusio istorinio rinkinio spaudinių. J. A. Pabrėžos religinių ir mokslinių knygų kolekcija daugeliu požiūrių yra viena įdomiausių XIX a. I pusės asmeninių bibliotekų Lietuvoje.

Paskaita vyks Google Meet platformoje.