Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Paroda "Išsaugota"

Parodos

A. G. Zinkevičiūtės Žemaitijos kalvystės tyrinėjimai 1970-2020 metais

Menotyrininkė, metalo dailininkė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytoja Adelė Genovaitė
Zinkevičiūtė (1933-2022) apie 50 metų tyrinėjo Žemaitijos kryždirbystę iš geležies, sukaupė didelį vaizdinės
medžiagos ir faktinių duomenų archyvą. Tyrimai įsibėgėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 1998 metais
įkūrus Telšiuose akademijos fakultetą. Tuomet paveldo praktikų dėstytoja į ekspedicijas kvietėsi studentus,
fotografus, prašė gabiausių studentų piešti, skaitmeninti dar atrastus sakraliosios kalvystės objektus:
geležinius paminklinius ir viršūninius kryžius, vartus, jų kalviškas detales.
2021 metais A. G. Zinkevičiūtė pradėjo sudarinėti leidinio metmenis, o silpstant jėgoms pasitelkė ir iniciavo
tęsti idėją savo buvusius mokinius-kolegas menininkus prof. Laimą Kėrienę ir doc. Tomą Vaičaitį.
Susisteminus gausią ir vertingą medžiagą, pradėtas rengti leidinys, kurio koncepcija – Žemaitijos senąją
kalvystę išsamiai ir estetiškai reprezentuojanti albumų trilogija, skirta plačiajai visuomenei pažinti
nykstančią geležinę kryždirbystę, kviesti saugoti dar išlikusį paveldą, o kalvius, amatininkus tęsti, plėtoti
buvusias Žemaitijos kalvystės tradicijas. Tokiu būdu siekiama įamžinti UNESCO pripažintą Lietuvos paveldą,
aktualizuoti tautinę savimonę. Projektą ketinama nuosekliai tęsti, iki bus parengta ir išleista visa albumų
trilogija, tikimasi tai įgyvendinti 2023-2026 metais:
I. Zinkevičiūtė A.G., Žemaitijos kalvystė: PAMINKLINIAI KRYŽIAI, XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė.
II. Zinkevičiūtė A.G., Žemaitijos kalvystė: VARTAI IR VARTELIAI, XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė.
III. Zinkevičiūtė A. G., Žemaitijos kalvystė: VIRŠŪNINIAI KRYŽIAI, XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė.
Dabar kalvystės dirbiniai, menantys šimtametį amatą bei krašto gyvensenos kultūrą, nyksta, tačiau dalį jų
vis dar galima rasti, pažinti ir išsaugoti. Skleidžiame žinią apie mūsų šalies autentišką paveldą ir ieškome
finansinių rėmėjų, galinčių padėti įgyvendinti idėją ir išleisti knygas.
2023 metais kūrybinė komanda su socialiniais partneriais surengė parodas Telšių galerijoje, Plungės rajono
viešojoje bibliotekoje, Biržų „Sėlos“ muziejuje. 2024 metais paroda bus Gargždų, Kretingos, Rietavo ir
Mažeikių muziejuose. Pirmasis leidinys baigiamas rengti spaudai ir visuomenei bus pristatytas šių metų
rugsėjį.
Kad iniciatyva neliktų tik knygoje ir muziejuose, VDA bendruomenė 2024 metais organizuoja paminklinių
kryžių tvarkymo ir konservavimo ekspedicijas į Žemaitijos miestų ir kaimų kapines - ten, kur dar yra išlikusių
šimtamečių kalviškų kryžių. Vertinkime, saugokime, puoselėkime autentišką savo krašto paveldą!
Kviečiame prisidėti prie iniciatyvos kas kaip galite.

Paroda Gargždų krašto muziejuje 2024 balandžio 26 d. – gegužės 11 d.
„IŠSAUGOTA. A. G. Zinkevičiūtės Žemaitijos kalvystės tyrinėjimai: PAMINKLINIAI KRYŽIAI“
Atidarymas 2024 metų balandžio 26 d. 17:00 valandą.
Projekto vadovė prof. Laima Kėrienė (tel. +37061589929), parodos kuratorė ir architektė Emilija Globytė,
dizaineris doc. Tomas Vaičaitis, menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus dailės akademija, VDA Telšių fakultetas.