Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

„Aš patikėjau popieriui kaip draugui" skirta Antano Surblio 100-osioms gimimo metinėms.

Minėjimai
Antanas Surblys - Poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, politinis tremtinys. Gimė 1924 metais kovo 24 dieną Gargžduose.
Buvo aktyvus Klaipėdos miesto literatų būrelio, veikusio prie „Tarybinės Klaipėdos“ redakcijos, narys, vienas iš laikraščio priedo „Gintaro lašai“ įkūrėjų ir bendraautorių. Rašė eilėraščius, poemas, pjeses (jas statė Klaipėdos dramos teatras, J. Miltinio dramos teatras), apsakymus, miniatiūras, vertė kitų autorių kūrinius. Dėl saugumo persekiojimo buvo sunku publikuoti savo kūrybą. Vis dėlto šiek tiek kūrybos pasirodydavo rajono ir šalies spaudoje.
1965 m. išleido knygą vaikams „Vėjo malūnėlis“. Eilėraščiai skelbti antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (1990 m.), Kolymos politinių kalinių eilėraščių rinktinėje „Amžino įšalo žodžiai“ (2005), Klaipėdos rajono literatų kūrybos almanache „Iš minčių ir akimirkų“ (2009) 1999 m. po mirties išleista jo eilėraščių knyga „Laukus nesulaukus“. Liko daug poezijos ir dramos kūrinių rankraščiuose.
Autoriaus kūryba – unikalus sovietinio laikotarpio liudijimas, padedantis suvokti kuriančiojo pasaulėjautos vientisumą. Poezijai būdingi patriotiniai motyvai, meilė gamtai, giedras žvilgsnis į ateitį, kilimas virš kasdienybės ir grįžimas į ją mėginant perduoti savo nelengvo gyvenimo patirtį.
Mirė 1980 metais spalio 14 dieną Gargžduose. Reabilituotas po mirties 1990 m. Palaidotas naujosiose Gargždų kapinėse.