Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Šv. Jokūbo kelio atkarpa Raudonė-Seredžius

Parsisiųsti GPX
Trumpai apie maršrutą
24 km
5 val.
Maršruto danga

Keliaudami tolyn nuo Raudonės prieisite dar vieną kelionės pažibą – Veliuonos miestelį. Veliuona turtinga ne tik istorija, bet ir dabartimi. Veliuona – vienas seniausių, gražiausių ir įdomiausių Lietuvos miestelių. Gyvenvietė išsidėsčiusi dviem aukštais: dešiniojo Nemuno kranto terasose, 3,5 km. besitęsianti prie istorinio Lietuvos karo ir prekybos kelio Kaunas–Jurbarkas. Veliuona vadinama muziejumi natūralioje aplinkoje. Archeologai aptiko  pėdsakų, kad žmonių čia gyventa net prieš 10 tūkstančių metų. Apie tai byloja radiniai iš akmens amžiaus stovyklų. Pirmą kartą rašytiniuose istorijos šaltiniuose minima 1291 m. čia stovėjusi Junigedos pilis, o nuo 1315 m. gyvenvietė jau vadinama Veliuonos vardu.

Veliuona gali pasigirti piliakalnių gausumu. Veliuonos piliakalniai buvo laikomi vieni galingiausių Lietuvos gynybinių kompleksų kovoje su kryžiuočiais. Iki šiol čia stūkso Gedimino kapo piliakalnis, šalia jo – Pilies (Ramybės) kalnas, o už 2,7 km į vakarus esantis piliakalnis vadinamas Pilaitėmis. Tai – kryžiuočių pastatytos Bajerburgo pilies vieta. Veliuonos pilys, papiliai buvo puolami, deginami, griaunami kryžiuočių. Lietuviai greitai atstatydavo savo pilis, o kryžiuočiai savąsias. Veliuona buvo gynybinė siena-tvirtovė, gynusi Kauną  nuo kryžiuočių iš vakarų. Ši nuožmi kova tęsėsi net 250 metų.

Keliaudami vakarine Veliuona išvysite kapinaites, kuriose siūlome stabtelti prie įspūdingos didikų Zaleskių laikus menančios mūrinės koplyčios. Šiuo metu daug metų nykusi koplytėlė yra restauruota. O miesto centre iš tolo akį traukia ir kiekvieną tikintįjį sakralumo aura apgaubia Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Tai viena seniausių Lietuvos šventovių, kurios statybas 1421 m. finansavo didysis kunigaikštis Vytautas. Šiandien lankytojus bažnyčios fasade pasitinka atminimo lenta šiam Lietuvos valdovui. Tai pati turtingiausia bažnyčia rajone – joje saugoma daugiau kaip 60 kilnojamųjų kultūros paveldo objektų. Su regiono istorija supažindina Veliuonos krašto istorijos muziejus, Antano ir Jono Juškų gimnazijoje įkurtas literatūros muziejus, rašytojo Jono Mačiulio memorialinė ekspozicija. Bažnyčios bokšte lankytojų laukia istorinių dokumentų, sakralinių rūbų, tarpukario Lietuvos krikščioniškųjų organizacijų vėliavų muziejus.

Šis miestelis vilioja kiekvieną mįslingais pasakojimais, legendomis bei kvapą gniaužiančiu kraštovaizdžiu.

Įžengus į Seredžiaus seniūniją keliausite Armenos atodanga, kurioje bus galima pasimėgauti gamtos vaizdiniais. Pakeliui praeisite Stasio Santvaro gimtinę. Galiausiai pasieksite Belvederio kaimą, kuriame išvysite kažkada buvusią didybę primenantį Belvederio dvarą. Visai neseniai buvo atvertas vaizdas į Belvederio dvaro sodybą, kurią galite pamatyti keliaudami Rojaus keliu. Ant aukšto Nemuno kranto dvaro rūmai pastatyti 1830–1840 m. pagal italo architekto Pjero de Rosio itališkos vilos projektą̨. Dvaro rūmų̨ statytojas – Panevėžio bajorų maršalka Kletas Kazimieras Burba. Belvederis – itališkos kilmės lietuviškas pavadinimas, reiškiantis „gražų vaizdą, reginį“. Rūmus supa retų medžių̨ parkas. Iš̌ masyvaus triaukščio rūmų̨ bokšto atsiveria nuostabus vaizdas – Nemuno bei Dubysos slėniai. Belvederio dvaro kompleksą̨ sudaro dvaro pastatas, svirnas, koplyčia ir 17 ha dydžio parkas, besišliejantis prie natūralaus miško.

Daugiau kaip dešimtmetį̨ niokotas dvaras vis dar skleidžia buvusios didybės ir prabangos aurą. Nei karai, nei vandalai nesugebėjo visiškai suniokoti Belvederio dvaro – dar ir dabar jame yra išlikusių̨ didybės pėdsakų̨. Ilgą laiką dvaras buvo neprieinamas pro šalį važiuojantiems keleiviams – jie tik iš̌ išorės galėjo apžiūrėti dvaro architektūrą̨ ir pasigrožėti nuostabiais apylinkių vaizdais.

Šiuo metu dvaras yra atvėręs duris lankytojams – į vidų̨ gali pakliūti visi norintys. Nors pastato viduje nebeliko buvusios prabangos, tačiau dar ir dabar yra kur akis paganyti. Pradėtas tvarkyti dvaras ir jo parkas neužilgo taps neatpažįstamu, jo laukia pasikeitimai. Tad galite tapti šio virsmo liudininkais.

Toliau Seredžiaus link keliausite per Belvederio dvaro parką, kuriame prieisite koplyčią. Galiausiai pasileisite kalnu žemyn link Seredžiaus gyvenvietės.

Jurbarko krašte gausu pilių, nuostabių istoriją primenančių miestelių bei piliakalnių. Vienas iš įdomiausių – Seredžiaus piliakalnis. Maršrutas eina per patį Palemono kalną.

Tik 300 laiptelių – ir Seredžiaus piliakalnio viršūnė pasiekta. Ar kada pagalvojote, kad lietuvių tauta galėjo kilti iš romėnų? Legenda apie kunigaikštį Palemoną pasakoja ne tik apie Seredžiaus piliakalnį, bet ir visą Lietuvą. Kalbama, kad Romos didikas Palemonas, gelbėdamasis nuo persekiojimų, su šeima ir 500 Romos patricijų patraukė į šiaurę, kol galiausiai pasiekė Baltijos jūrą. Keliaudami Kuršių mariomis, vėliau Nemunu, jie sustojo Dubysos žiotyse. Sužavėti juos supančios gamtos, romėnai įsikūrė ir ant ąžuolais apaugusios kalvos pasistatė pilį bei šventyklą. XIX a. istorikas Teodoras Narbutas „Lietuvių tautos istorijoje“ nurodė, kad mistinis kunigaikštis Palemonas palaidotas Seredžiaus piliakalnyje, todėl iki šiol kalva dažnai vadinama Palemono kalnu.

Tad kokia jaudinanti šio piliakalnio istorija! O juk kopdamas į kalvą ar grožėdamasis nuostabiu Nemuno slėniu apie ją dažnai net nesusimąstai. Gal šiuo metu Tu ir stovi ten, kur prieš daugybę amžių didis kunigaikštis žavėjosi savo valdų toliais, o gal kovos epicentre, kur drąsus lietuvis kovojo su kryžiuočių ordino kariu?

Seredžiuje pasitinka ne tik Palemono kalnas, bet ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Nors maršrutas eina ne pro bažnyčią, tačiau galite šiek tiek nukrypti ir aplankyti ją. Bažnyčia pastatyta dešiniajame Nemuno ir Dubysos upių krante 1913 m.

Legenda apie pirmąją Seredžiaus bažnyčią byloja, kad vieną pavasarį Nemuno potvynis nešė šventą paveikslą. Visų panemunės parapijų tikintieji ėjo pasitikti paveikslo, norėdami juo papuošti savo bažnyčią. Paveikslas plaukė Nemunu, tačiau niekas negalėjo jo paimti. Serediškiai išėjo pasitikti paveikslo giedodami, o paveikslas kaip tik ties jais pasuko kranto link, tad toje vietoje buvo pastatyta medinė Seredžiaus bažnyčia. Pasigrožėkite šia paslaptinga bažnyčia.

NAUDINGOS NUORODOS:

 

PILIGRIMŲ NAKVYNIŲ INFORMACIJA

Pastaba: lentelėje pateiktos tik tos nakvynės vietos, kuriose nakvynei priimami piligrimai.

Atsiliepimai

Komentuoti

Išmanioji programėlė / Audio gidas

Tai - interaktyvi, naujoviška, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė skirta Lietuvos ir užsienio lankytojams pažinti mūsų krašte esančius reikšmingus ir unikalius kultūros paveldo objektus bei žymius žmones