Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia

Architektūra

Kontaktai

Kaip susisiekti?:

1923 metais Lietuvai susigrąžinus Klaipėdos kraštą, Plikiuose nebuvo katalikų bažnyčios. Tuo metu gyvenvietėje veikė tik mūrinė Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia. 1932 m. klebono kan. Adalberto Danelaudzkio ir parapijiečių inciatyva buvo pastatyta dabartinė bažnyčią.

1939 metais vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, lietuviškai pamaldos buvo leidžiamos aukoti tik iki 1940 metų liepos mėnesio. Vėliau lietuvių kalba pamaldos buvo uždraustos. Tuo metu parapijoje labai ženkliai sumažėjo katalikų skaičius, kurie pasitraukė daugiau į Didžiosios Lietuvos pusę. Parapija sunyko, nes nebuvo laikomos šv. Mišios.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė. Turi 3 altorius. Šventoriaus tvora medinių statinių.

Ši bažnyčia įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimai

Komentuoti