Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia

Bažnyčios

Kai kurie lietuvių istorikai - J. Yčas, B. Kviklys - tvirtina, kad Kre­tingalės bendruomenė buvusi įsteigta Reformacijos laikotarpiu, apie 1550 m. Kiti Bažnyčios istorijos tyrinėtojai, vokiečiai A. Harnochas, H. Kurschatas, J. Sembritzkis, jos pradžią atkelia į XVII a. vidurį.

Statyba pradėta 1652 metais, ir statyta ne bažnyčia, o tik medinė koplyčia. Tuo laiku oficialiai įteisinta ir pati Kretingalės parapija. Jai buvo priskirti net 72 kaimai, tarp jų ir dabar savo pavadinimus išlaikę Karklininkai, Paupuliai, Šimkai, Pakamoriai, Vytaučiai, Medikiai ir kt.

Per 80 metų medinė Kretingalės koplyčia visai sumenko, tad 1741-aisiais ji nugriaunama ir iš lauko akmenų imtasi statyti 23,5 m ilgio, 11,5 m pločio bažnyčią mediniu bokštu. Kaip vėliau kruopštūs meistrai apskai­čiavo, kainavo jinai 1 066 talerius, 26 grašius ir 9 pfenigius. Po penkiasdešimties metų, 1792, medinį bokštą teko remontuoti, bet ir tą, atremontuotąjį, 1801 m. stiprūs pajūrio vėjai pakreipė. Teko nu­griauti. Dabartinis bokštas išmūrytas 1875 m. Tačiau tai nebuvo vie­nintelės nelaimės: per Septynerių metų karą atėję rusai bažnyčią nusiaubė, nepaliko nieko, ką įstengė pasiimti, net vieną iš dviejų varpų išsivežė. Stojus taikai, jis vis dėlto buvo surastas ir 1788 m. vėl atgabentas į Kretingalę.

Literatūros šaltiniai išsaugojo nemaža šioje parapijoje dirbusių kunigų buities detalių, kurios būdingos ir daugeliui kitų Mažosios Lietuvos dvasininkų gyvenimui.

Kretingalės bendruomenė labai rūpinosi savo maldos namais. Bažnytėlės vidus buvo nuolat atnaujinamas, puošiamas. XIX a. ji turėjo tarp dviejų grakščių korintietiškų kolonų suprojektuotą altorių-sakyklą, virš pastarosios puikavosi dailininko dekoruota pergalės vėliava, Dievo avinėlis ir dvi urnos, rokoko stiliaus ornamentais išpuoštos. Ant altoriaus stalelio stovėjo pasidabruotos žvakidės, turėjusios renesanso puošybos elementų. Neprasti buvo ir sakraliniai rykai - paauksuotas ir sidabro kielikai, du padėklai ostijoms. Pjaustinėto medžio krikšto staliukas tikriausiai buvo nagingų vietos meistrų darbo. Bažnyčios interjerą puošė du žalvario sietynai (vienas jų buvo pažymėtas 1784 m. data), dailininko tapyti apaštalų paveikslai. 1895 m. už 3000 markių pirkti vargonai buvo gausiai išpuošti rokoko ornamentika, figūrėlėmis. Visą šią kompoziciją vainikavo erelio siluetas.

Dabar Kretingalės bendruomenėje 70 žmonių, pamaldas laiko kunigas Saulius Varanavičius.

Atsiliepimai

Komentuoti