Rugsėjo
28 d.

Pasaulinė turizmo diena pasitikta „Sūrio kelyje“


Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse, rugsėjo 26 dieną, Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo informacijos centras pakvietė Savivaldybės ir turizmo verslo atstovus į Stepono Dariaus gimtinę Judrėnų seniūnijoje, kur vyko Pasaulinės turizmo dienos atidarymo renginys.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorė Daiva Buivydienė pasveikino susirinkusiuosius ir priminė, kaip atsirado Pasaulinė turizmo diena, kodėl svarbu ją švęsti. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius.

Sveikinimo žodžius turizmo sektoriaus darbuotojams ir turizmo verslo atstovams tarė Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Turizmo tarybos pirmininkė Rūta Cirtautaitė, vicemerė Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė. Su svečiais bendravo ir Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

Šventinio renginio metu Savivaldybės padėkos raštais bei simbolinėmis dovanomis buvo apdovanoti turizmo sektoriaus darbuotojai bei verslininkai. Padėkos raštai įteikti:

  • Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialo J. Gižo etnografinėje sodyboje vadovei Laurai Martinkienei už nuoširdų darbą organizuojant J. Gižo etnografinės sodybos veiklą;
  • Gargždų krašto muziejaus filialo J. Gižo etnografinėje sodyboje kolektyvui už glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru organizuojant J. Gižo etnografinės sodybos veiklą;
  • Drevernos mažųjų laivų uosto kolektyvui, karčemos „Mingė“ savininkui Sauliui Budriui, gidui Igoriui Osnačui, poilsio namų „Olando kepurė“ savininkui Vilmantui Pielikiui už bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru ir pagalbą organizuojant žurnalistų turus;
  • Lakūno Stepono Dariaus gimtinės-muziejaus direktoriui Mečislovui Raštikiui ir Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenei už nuoširdų bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru ir svarų indėlį pristatant rajono turizmo išteklius;
  • Kaimo turizmo sodybos savininkui Silverijui Grikšui už nuoširdų bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru pristatant ir populiarinant Mažosios Lietuvos kulinarinį paveldą;
  • Drevernos folkloro ansambliui „Žvejytės“ už nuoširdų bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru pristatant ir populiarinant Mažosios Lietuvos etninę kultūrą;
  • Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės pirmininkei Vilijai Norvilienei už nuoširdų bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono turizmo informacijos centru pristatant edukacinę programą „Sūrių kelias“.

Renginio metu taip pat buvo pristatyti ir Klaipėdos regiono e. rinkodaros projektai. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė išsamiai pristatė projektų „Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu“ ir „Pažink Vakarų krantą“ metu sukurtus e. rinkodaros produktus, t. y. interneto svetaines, mobilias aplikacijas, žaidimus. Skaitmeniniu požiūriu pažengęs turizmo sektorius, be kitų svarbių vystymosi tikslų, gali pagerinti verslumą, integraciją, vietos bendruomenių įgalinimą ir veiksmingą išteklių valdymą. Vienas iš tikslų ir toliau tobulinti turizmo teikiamas galimybes, pasinaudojant technologijomis, įskaitant didelius duomenis, dirbtinį intelektą ir skaitmenines platformas.

Baigiantis oficialiai renginio daliai, Lakūno Stepono Dariaus gimtinės-muziejaus direktorius Mėčislovas Raštikis trumpai pasveikino visus atvykusius į legendinio lakūno gimtinę, supažindino su muziejumi ir pakvietė dalyvauti teatralizuotoje „Sūrio kelio“ programoje, kurią vedė Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės pirmininkė Vilija Norvilienė.

Pasaulinės turizmo dienos proga kviečiame visus lankytis dar nepažintuose Klaipėdos rajono vietose, įdomiuose muziejuose, objektuose bei dalyvauti siūlomose edukacijos, pramogose.

Ernesta Strakšytė