Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

19. Laisvės kovų ir tremties muziejus

1908−1909 metais, šiame sklype pagal tipinį projektą buvo pastatyti policijos nuovados pastatai. Pagrindiniame pastate veikė policijos nuovada ir buvo įrengtas tarnybinis butas, kieme stovėjo ūkinis pastatas ir nedidelis sandėliukas su rūsiu, kuriame buvo laikomi sodo įrankiai, o kurį laiką –  ir tarnybiniai šunys. Po Pirmo pasaulinio karo pastate įsikūrė NKVD Priekulės skyriaus būstinė, kurioje buvo tardomi, o rūsyje po pastatu kankinami apylinkėse suimti rusų valdžiai nepaklusę rezistentai. Ūkiniame pastate buvo laikomi suimtieji, rūsyje-sandėliuke buvo laikomi nukankintųjų kūnai, kurie po kelių parų būdavo užkasami sklypo gilumoje esančiame sode ar išvežami ir sumetami į durpyną Drukių kaime.
Pagrindiniame pastate sovietmečiu buvo įsikūręs Priekulės vykdomasis komitetas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 2006 metais sodyboje buvo įkurtas Priekulės laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus.  Čia sukaupta daug vertingos medžiagos apie Kęstučio apygardos Butigeidžio partizanų rinktinės kovas Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte. Ekspozicijoje „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“ lankytojai nuosekliai susipažins su partizaniniu judėjimu, masiniais gyventojų trėmimais ir kalinimais. Muziejaus lauko ekspozicijoje patirsite autentiškus išgyvenimus, apsilankę tremties vagone ir partizanų bunkeryje.

Klaipėdos g. 29, Priekulė, Klaipėdos r.