Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

20. Viešbučio „Preussisher Hof“ pastatų kompleksas (viešbutis ir pagalbinis pastatas)

Pažvelkite į šį kompleksą. Tai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Klaipėdos krašte profesionaliai suprojektuotų reprezentatyvių komercinių pastatų pavyzdys – pirmasis ir didžiausias viešbutis Priekulėje „Preussisher Hof“ (lietuviškai – Prūsų rūmai).Klaipėdos g. 15 Esantis pastatas pastatytas iki 1909 m. Manoma, kad jį statė istoriniuose šaltiniuose pirmuoju viešbučio savininku minimas A. Eliseit‘as. Pastate veikė viešbutis su restoranu ir sale antrame aukšte. Vėliau pirmo aukšto patalpose veikė kolojininių prekių, geležies dirbinių parduotuvės. Kiemo pakraštyje stovėjo dideli ūkiniai pastatai: 1910 m. statytas plytų tvartas, malkinė, daržinė. 1921–1935 m. viešbutis priklausė Hermann’ui Ball’ui, o 1936–1944 m. viešbutis priklausė prekybininkų Reimann’ų šeimai.
Šalia viešbučio, Kaipėdos g. 17, esantis pastatas –  vienas puošniausių prieškario Priekulės Klaipėdos gatvės pastatų. Buvo išnuomotas kepėjui August‘ui Springfeldúi, kuris 1909 m. metais pastatą rekonstravo. Pirmame aukšte įrengė komercinės paskirties patalpas – kavinę ir konditerijos parduotuvę. Antrame aukšte buvo kepėjo butas ir nuomojami butai. Kepyklos gamybinė dalis buvo įkurta kiemo priestate. Senųjų priekuliškių prisiminimuose rašoma: „<...> Pyragus pirkome pas Springfeldą. <...> Moterys, susitikusios su giminaitėmis ar prietelkomis <...> ėjo tik į Springfeldo kavinukę paviešėti, kavos puodelį su pyragu išgerti. Ten buvo malonu pasėdėti ir pasikalbėti“.