Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Vyskupiškių piliakalnis

Gamta

Kontaktai

Veiviržėnų–Pėžaičių plentu pasiekiamas Vyskupiškių piliakalnis yra Veiviržo dešiniajame krante, ties santaka su Juodupiu esančiame kranto kyšulyje. Siauras, bet sraunus Juodupio upelis dar iki XX a. vingiuodamas padalijo piliakalnį į dvi nelygias dalis ir dabar teka per buvusią aikštelę. Pagrindinė piliakalnio aikštelė šiandien likusi Juodupio kairiajame krante. Ji 60 m ilgio, 30 m pločio vakariniame ir 12 m rytiniame gale, kur supiltas 1,5 m aukščio pylimas 2,5 m aukščio išoriniu šlaitu. Kaip parodė 2003–2004 m. piliakalnio tyrimai (vadovas Olegas Fediajevas), pylimo išorėje dar buvo iškastas 2 m pločio, 1 m gylio griovys, dabar paviršiuje nepastebimas. Pats pylimas buvo supiltas per vieną kartą iš priesmėlio. Juodupio dešiniajame krante esančioje atskiroje kalvoje išliko piliakalnio aikštelės vakarinis pakraštys su pastatinta viršutine 3 m aukščio šlaitų dalimi. Tyrinėjimų duomenimis, aikštelėje yra iki pusės metro storio kultūrinis sluoksnis su grublėta keramika, geležies gargažėmis, stulpaviete. Abiejuose upelio krantuose išlikusios aikštelės dalys rodo, kad ji buvusi nemaža, apie 120 m ilgio ir mažiausiai 30 m pločio. Piliakalnio dydis, nestiprūs žmonių įrengti įtvirtinimai bei archeologiniai radiniai rodo čia I tūkstantmečio pabaigoje ar II tūkstantmečio pradžioje buvus įtvirtintą gyvenvietę. Tai patvirtina ir padavimas, kuriame pasakojama, kad piliakalnis esąs nuo švedų, kurie suvarė žmones ir supylė pilę, laikų.

Atsiliepimai

Komentuoti