Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Lakūno Stepono Dariaus gimtinė-muziejus

Muziejai

Lakūno S. Dariaus muziejus buvo įkurtas 1991 m. ir veikia atstatytoje S. Dariaus tėvų sodyboje. Gyvenamajame name ir klėtyje įrengtos ekspozicijos. 2007 m. memorialiniame parke pradėtas eksponuoti simbolinis granitinis kompasas žemėje, nuo kurio centro tiksliu azimutu pasodinti medeliai, žymintys pagrindines S. Dariaus gyvenamųjų vietų kryptis. Kompasas sukurtas remiantis „Lituanica“ lėktuve buvusio kompaso prototipu. Prie muziejaus, S. Dariaus memorialiniame parke veikia skrydžių lauko aikštelė. Koordinatės ARP N55.35‘42“   E021.51‘03“. LAM S. Dariaus gimtinė muziejus įgyvendina Lietuvos muziejų svetingumo programą, skirtą moksleiviams. Programos įgyvendinimo metu, 2017 m.  rugsėjo-gruodžio mėnesiais, išanksto užsisakius, galite dalyvauti nemokamame edukaciniame užsiėmime   „Lituanicos“ skrydis“.

Muziejuje veikia dvi ekspozicijos:

  1. Ekspozicija, skirta Lietuvos aviacijos istorijai apžvelgti.

  2. Ekspozicija, kurią sudaro M. Raštikio kolekcija.

LAM, Stepono Dariaus gimtinėje organizuojami edukaciniai užsiėmimai, skirti įvairaus amžiaus moksleiviams ir suaugusiems:

  • LITHUANICOS“ SKRYDIS". Edukacinis užsiėmimas skirtas jaunesniojo, vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems (parengti įvairūs programos variantai, atitinkantys dalyvių amžių). Užsiėmimo dalyviams pateikiama vaizdinė informacinė medžiaga (foto nuotraukos, filmų ištraukos, shemos, daiktai) apie didvyrišką lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną, išgarsinusį Lietuvos vardą visame pasaulyje. Šios edukacinės programos tikslas - skatinti dalyvius domėtis savo tautos istorija, ugdyti patriotiškumą ir nacionalinį pasididžiavimą. LAM S. Dariaus gimtinėje yra S. Dariui ir S. Girėnui skirta ekspozicija, primenanti mūsų tautos didvyrių žygį. Eksponuojami S. Dariaus asmeniniai baldai, dokumentai, lėktuvo „Lituanica“ modelis pasakoja apie tragišką „Lituanicos“ žygio baigtį ir lakūnų atminimo įamžinimą.
  • VIENAS PER ATLANTĄ. Edukacinis užsiėmimas „Vienas per Atlantą“ skirtas jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems susipažinti su antruoju lietuvių transatlantiniu lakūnu Feliksu Vaitkumi, kuris vienas 1935 m. perskrido Atlanto vandenyną. Feliksas Vaitkus per 22 valandas 30 minučių nuskrido 5100 kilometrų, 1935 m. tai buvo vienintelis skrydis per Atlantą be nusileidimo, o Feliksas Vaitkus – šeštasis lakūnas aviacijos istorijoje perskridęs Atlantą vienas. Tai reikšmingas įvykis pasaulio aviacijos istorijoje ir puikus patriotiškumo pavyzdys, taip pat iliustruojantis fizikos ir kitų tiksliųjų mokslų pritaikymą naujiems susisiekimo būdams. Užsiėmimo metu dalyviams bus pateikta vaizdinė informacinė medžiaga (dokumentinis filmas „Vienas per Atlantą“). Edukacinio užsiėm imo tikslas – skatinti dalyvius domėtis savo tautos istorija, ugdyti patriotiškumą ir nacionalinį pasididžiavimą, sužinoti, kaip galima pritaikyti fizikos, geografijos ir kitas mokykloje įgytas žinias.
  • VAIKAI IR AVIACIJA. Užsiėmimo tikslas – supažindinti ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus su Lietuvos aviacijos istorija, orlaiviais, kuriais įvairiais laikotarpiais skraidė lietuviai ir žymiausiais mūsų šalies lakūnais. LAM S. Dariaus gimtinėje eksponuojama įvairi aviacinė technika: sklandytuvai, skraidyklės lėktuvų modeliai ir kt. Užsiėmimo metu lavinama atmintis, atkuriant matytus vaizdus piešiant. Sukurtuose darbeliuose išreiškiamas momentinis vaiko ir muziejaus ekspozicijos santykis. Šis užsiėmimas padeda propoguoti ir šlovinti istorinę atmintį - aviatorių, garsinusių mūsų šalį, atminimą. Edukacinės programos dalyviai gali nulipdyti lėktuvėlį iš plastilino ar nupiešti labiausiai patikusį orlaivį ar kitą eksponatą.
  • UGNIS - MŪSŲ DRAUGAS IR PRIEŠAS. Užsiėmimas skirtas vaikų supažindimui su ugnimi ir jos pavojais, bei saugiam vaikų elgesiui su ugnimi namuose ir gamtoje. Teisingam pradiniam priešgaisrinės saugos įgūdžių formavimui, mokytojams turime paruošę metodinę medžiagą. Edukacinio užsiėmimo metu vaikų mokymui naudojamos techninės ir didaktinės priemonės padeda geriau įsiminti perduodamas žinias. Užsiėmimo tikslas – įvairių nesudėtingų praktinių užduočių pagalba suformuoti teisingą supratimą apie ugnies teikiamą naudą bei keliamą pavojų, išmokyti vaikus saugiai elgtis su ugnimi ir potencialiais gaisro kilimo šaltiniais, o atsitikus nelaimei – tinkamai elgtis ir suteikti pagalbą nukentėjusiems. Ši edukacinė programa susideda iš keturių dalių, kurios yra skirtos skirtingoms amžiaus grupėms.

Edukacinius užsiėmimus būtina užsisakyti iš anksto.

Edukacinio užsiėmimo trukmė 1,5 val. 

Atsiliepimai

Komentuoti