Edukacinės programos Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje

Paslaugos

Edukacijos metu lankytojams pasakojama apie tremties korespondenciją, suteikiama galimybė apžiūrėti autentiškus jos pavyzdžius.

Praktinės užduoties metu dalyviai pasirinkę rašymo priemonę – plunksną, pieštuką, parašo laišką draugui, giminaičiui ar pažįstamam į Lietuvą. Dedamas specialus spaudas.

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

Užsiėmimo metu naudojama muziejaus fonduose sukaupta istorinė medžiaga – Jurgio Šaulio, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos žemėlapių kolekcija. Užsiėmimą sudaro trys dalys:

1)    istorinė apžvalga – apie laikotarpį, asmenybes, kartografiją,

2)    žemėlapių apžvalga,

3)    praktinis užsiėmimas, nagrinėjant žemėlapių sutartinius ženklus, braižant žemėlapį.

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

„Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1954 m.“

Dokumentinė partizaninio karo Lietuvoje 1944-1953 m. apybraiža.

Po filmo gali aplankyti vidaus ir lauko ekspozicijas, išgirsti trumpą pasakojimą apie rezistenciją Klaipėdos regione pamatyti autentiškus eksponatus, kalėjimo kamerą, partizanų memorialinį paminklą ir niekinimo vietas...

„Ledo vaikai“

Filmas supažindina su sovietinio teroro metais iš Baltijos šalių ištremtų ar tremtyje gimusių vaikų patirtimis ir likimais. Filmo kūrėjus domino, kaip tremtis paveikė ją patyrusių vaikų pasaulėžiūros, humanistinių vertybių sistemos bei tautinio identiteto formavimąsi, kas vėliau sąlygojo buvusių tremtinių aktyvią poziciją siekiant ir atkuriant Baltijos šalių nepriklausomybę.

Po filmo – trumpa ekskursija tremties salėje – pasakojimas apie tremtį ir autentiškų eksponatų apžiūra.

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

Pažintinės ekskursijos metu lankytojai išklauso pasakojimą apie Klaipėdos regiono pokario laisvės kovas ir trėmimus. Vidaus ekspozicijoje pamatys retus, originalius eksponatus: kryželį padarytą iš duonos, žuvies ašaka siūtus ir siuvinėtus dirbinius, odines ir iš karnų pintas vyžas, įvairius indus, vario rūdos kolekciją ir kt. Nusileis į rūsį, kur buvo saugumo būstinės kalėjimo kamera.

Lauko ekspozicijoje turės unikalią galimybę įlipti į tikrą tremties vagoną, pabuvoti partizanų bunkeryje (kopija).

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

Vyksta gegužės – spalio mėn. Ekskursijos metu siūloma apžiūrėti istorinį Priekulės miesto centrą, kuriame stovėjo senoji evangelikų liuteronų bažnyčia, rinkos aikštėje klegėjo turgus, kvietė užeiti kelios karčemos, o „brukiu“ dardėjo vežimai. Glaustai pasakojama beveik šešių šimtmečių šio, Mažosios Lietuvos miestelio, raidos istorija. Lankytojai pamato autentiškus senosios architektūros pastatus, prie vienišo akmens antkapio išgirsta legendą apie dvarininko Pusernos šmėklą...

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

Vyksta gegužės – spalio mėn. Ekskursijos metu siūloma apžiūrėti buvusias spaustuves Priekulėje, Drukiuose, Gropiškiuose. Lankytojai sužino apie spaudos raidą Priekulėje XIX-XX a., aplanko kapavietes ir kapines, kuriose palaidoti žymūs spaustuvininkai.

Trukmė: 45 min
Kaina: 1 Eur/žm
Amžiaus grupė: 5 – 12  klasių moksleiviams, suaugusiems

Atsiliepimai

Komentuoti