Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

5. Priekulės senosios liuteronų bažnyčios vieta

Priekulė minima nuo 1511 metų, o XVI a. pabaigos šaltiniusoe nurodoma, kad čia įkurta evangelikų liuteronų parapija, kuri dabar yra seniausia Klaipėdos krašte. Esame senosios liuteronų bažnyčios, kuri buvo pastatyta 1697 metais, vietoje. . Bažnyčia buvo mūrinė, skliautuotais langais, be bokštų ir ištęsto stačiakampio formos, maždaug 37 m ilgio ir apie 17 m pločio. Turėjo gilius rūsius bei atskirą varpinę. 1757 metais, per Septynerių metų karą užėjus rusų kazokams, kunigas Jokūbas Veselis buvo nužudytas, o pati bažnyčia nusiaubta. 1780 metais rekonstruotas bažnyčios interjeras sujungiant altorių su sakykla, o 1821 metais įrengti nauji vargonai. 1885 metais bažnyčia buvo rekonstruota – pastatytas 40 metrų aukščio bokštas su laikrodžiu. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 metais sovietų armijai puolant Klaipėdos kraštą bokštas apgadintas, o bažnyčia padegta. 1957 metų kovą galutinai nugriauti po karo likę didžiosios evangelikų liuteronų griuvėsiai.
1991 metais architektai Marija ir Martynas Purvinai pasiūlė atstatyti simbolinius bažnyčios pamatus, o buvusio altoriaus vietoje pastatyti simbolinį paminklą-altorių, kurio centre – atverstas Šventasis raštas.

Pamarių g., Priekulė, Klaipėdos r.
55.553512, 21.319088 (WGS)