Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

15. Priekulės valsčiaus teismo pastatų kompleksas (Naujoji g. 3, 5, 5A)

Priekulės valsčiaus teismo sodyba įkurta XIX amžiaus I pusėje, jos atsiradimas siejamas su teismų sistemos Rytprūsiuose raida. Iki tol teismo pareigūnai, esant poreikiui, atvykdavo iš Klaipėdos. 1849 metais Priekulėje įkurta Klaipėdos apskrities teismo komisija. XIX amžiaus II pusėje Klaipėdoje įsteigtas Karališkasis apskrities teismas. 1913 metais Priekulėje veikė valsčiaus teismas, kalėjimas, teismo antstolis, dirbo advokatas, notaras.
Ernstas Vichertas , gyvenęs 1831 – 1902 metais,buvo teisininkas, rašytojas, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Augo gausioje teisininko Johano Frydricho Ernsto ir Luisės Vichertų šeimoje.  Pagerbiant Ernsto Vicherto  atminimą, 2009 m. Priekulėje prie namo Naujojoje g. 3, kuriame 1860 –1863 m. jis dirbo teisėju, atidengta memorialinė lenta. Tais pačiais metais Priekulės kultūros centro mėgėjų teatrui suteiktas Ernsto Vicherto vardas. 2011 m., minint 180-ąją Ernsto Vicherto gimimo sukaktį, Priekulės kultūros centras įsteigė Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamą Ernsto Vicherto vardo „Jaunojo talento“ premiją, kuria kasmet apdovanojami Klaipėdos rajone gyvenantys moksleiviai už geriausius meno, mokslo, sporto bei visuomeninės veiklos pasiekimus.

55.556166, 21.320251 (WGS)