Veiviržėnai

Human Settlements

Veiviržėnai has been mentioned in historical sources from the 13th century; in 1751, the little town was bestowed a commercial privilege, and in 1792 – the rights to the autonomy and the coat of arms. In Veiviržėnai the church of St. Apostles Evangelist Matthew was built in 1769. The wooden chapel-oratory was built in the cemetery in 1791. In 18th - 19th centuries Veiviržėnai was famous for its markets and fairs. During the years of Independence Veiviržėnai was the centre of the volost. The Monument to the Independence was erected in 1932. 

Reviews

To comment on
  • vy
    vytautas
    2021-01-02

    VEIVIRŽAS Pr.Bėga sraunus Veiviržas, vingiuotu takeliu Jis neša vandenėlį Iš pelkių ir laukų? Vandens tėkmė pamirksi, greitai nusruvena, O gilesniam vandeny tik vėžiai gyvena. Juos upėj karklai slepia nuo smalsuolių žmonių. Vandens srovė vingiuoja link Minijos krantų, Pr. Žilvičiai krantuos auga, blaškos vėjo gūsy, Vakaris sodus glosto žaliajam pamary. Tankūs upės krūmokšniai ir vingiuota lanka Raižo miškus, palaukes, teka sraunia vaga. Pr. Ramiai bėga upelis jam skirtu takeliu, Tavęs Minija laukia, dingsi tarp jos bangų. VEIVIRŽĖNAI Mums Veiviržėnų miestelis Brangiausias esi širdy, Čia liko jaunystės metai, Kurių grąžint negali. Pr. Veiviržėnai, Veiviržėnai, Tu manasis miestelis, Išsidraikęs, išsiskaidęs, Brangus mano kampelis. 2 kartus Asfalto kelias prabėga Šalia miestelio centro, Čia girdi žemaičių šneką Palei upelio krantą. Sena medinė bažnyčia Skambina kasdien varpais, Baltasis mokyklos rūmas Puošiasi kaimo vaikais. Pr Prie siauro Veiviržos tilto Kiek daug palikta jausmų, Koks brangus žvyruotas kelias, Slepiantis daug paslapčių. PR