Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Žemaičių tapatybės kertinis kūlis - kalba

Pristatymas/Susitikimas

Gegužės 26 d. 17.00 val. kviečiame visus, neabejingus Žemaičių kalbai, į susitikimą su Žemaičių kalbos puoselėtoju, kal­bi­nin­ku, profesoriumi, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ru Juo­zu Pab­rė­ža ir Žemaičių kultūros draugijos nare, vydūniete, rašytoja Irena Stražinskaite-Glinskiene.