Vasaros stovykla MARIŲ VĖJAI DŽIAUGSMO RITMU Drevernoje

Stovyklos

Stovykla „Marių vėjai džiaugsmo ritmu“
Stovyklos misija. Ugdyti emociškai stiprias, laimingas ir laisvas asmenybes, besidžiaugiančias gyvenimu.
Stovyklos data. 2021 m. rugpjūčio 16–22 d. (7 dienos)
Stovyklos vieta. Dreverna, Klaipėdos rajonas.
Vaikų amžius. 9–18 metų.
Stovyklos kaina. 224,00 Eur.
Tėvų mokestis. 60,00 Eur.
Socialiai jautrių vaikų tėvų/globėjų mokestis. 10,00 Eur.
Trumpa anotacija. 30 vaikų, kurių skaičių sudarys vaikai iš Klaipėdos rajono, gyvens kambariuose. Yra dušai, karštas vanduo, WC. Stovyklos dalyviai bus maitinami 3 kartus per dieną.
Stovyklos personalas. Su vaikais dirbs pedagogai pasiskiepiję nuo COVID-19. Visi vadovai yra išklausę pirmos pagalbos bei higienos įgūdžių kursus ir įgiję pažymėjimus bei atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir gali dirbti vaikų turizmo renginių vadovais.
Stovyklos veiklos.
1. Ugdysis asmenybė, besidžiaugianti bendryste, socialiniais ryšiais su bendraamžiais ir neformaliojo vaikų švietimo pedagogais. Gilės jau turimos vaikų bendrosios ir dalykinės ugdymosi kompetencijos, įgūdžiai, žinios. Stovyklos dalyviai kūrybiškai ir originaliai kels mokymosi motyvaciją be formalaus vertinimo. Vertinimas vyks tik taikant neformaliojo ugdymo metodus. Todėl programa papildoma mokymusi per įvairias neformaliojo vaikų švietimo interaktyvias veiklas veiklas, siekiant stiprinti žinias, gebėjimus, įgūdžius matematikos, gamtamokslio ir kalbų ugdymo srityse, patyriminė ekskursija į Kuršių Neriją laivu, sengirės tyrinėjimas, linksmosios interaktyvios linksmos pamokos su charizmatiškais mokytojais iš visos Lietuvos.
2. Ugdysis fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročiai. Rytinės mankštos, maudynės Kuršių Mariose ir jūroje, susitikimas su Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistėmis, aktyvios sportinės veiklos stadione, gamtoje, 2 nakvynės lauke palapinėse.
3. Vaikai išmoks bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, būti atsakingais už save, supančią aplinką ir kitus, formuosis savarankiškumo įgūdžiai. Komandos formavimo žaidimai, refleksijos, žaidimai, veiklos prie laužo.
4. Ugdysis tolerancija, pilietiškumas bei emocinis pasaulio bei savęs pažinimas. Teatro, etno žemės meno edukacijos, interaktyvios istorijos pamokos linksmai.

Informacija apie stovyklą Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Facebook paskyroje https://www.facebook.com/gargzdulaisvalaikis
Tel. nr. +37067992168