PĖSČIŲJŲ ŽYGIS SKIRTAS PAMINĖTI Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ųjų metines

PĖSČIŲJŲ ŽYGIS SKIRTAS PAMINĖTI Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ųjų metines

ŽYGIO TIKSLAS:
Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
Ugdyti jaunimo pilietiškumą ir kelti sąmoningumą;
Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo ir kitų organizacijų;
Puoselėti istoriją, ugdyti jaunimo ir visuomenės patriotinę sąmonę;
Skatinti keliauti mėgstančius žmones;
Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
Supažindinti su Klaipėdos kraštu, jo kultūra, gamta, kultūros paveldu.

Renginį organizuoja Asociacija „Gargždų jungtinės pajėgos“. Informaciją apie renginį skelbiama - Klaipėdos raj. Laikraštyje „Banga“.https://www.gargzdai.lt/
Kontaktai: Virgilijus Skuodas, 8 698 07123, žygio registracija - el. paštas: gargzdu.jungtinespajegos@gmail.com 

RENGINIO PROGRAMA:
Liepos 14 d.
08.30 val. – 09.45 val. Atvykimas ir galutinė registracija,
Atvykus registracijai su savimi turėti žygio galutinės paraiškos kopiją
09.45 val. – 10.00 val. Žygio atidarymas, Klaipėdos raj. Savivaldybės dovanomis apdovanojami žygeiviai – pirmas užsiregistravęs žygeivis, pirma komanda, gausiausia komanda, jauniausias ir vyriausias žygio dalyvis o taip pat ir pirmas užsiregistravęs užsienio pilietis ir kitos nominacijos įveikus pasirinktą žygio atstumą.
MARS LIETUVA – apdovanojimai.
Pirmieji dešimt žygeivių užsiregistravę žygiui su savo augintiniais ir kartu iveikę pasirinktą atstumą jų augintiniai apdovanojami gardžaiais prizais. 
Žygio startas / finišas - 10.00 val. – 20.00 val. Žygis, apdovanojimai, išvykimas.

DALYVIAI:

Žygyje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis. Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą, savo saugumą žygio metu ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS:

Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija ir apmokėjimas į žygį vykdoma nuo 2018m. gegužės 07d. iki 2018 m. liepos 12d. (imtinai), užsiregistravę po šios datos arba neapmokėję + 2 EUR.
Asociacija „Gargždų jungtinės pajėgos“ ats.sąsk. DNB LT734010051003869770 , Įm.k. 304459413

DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI:
Dalyvio mokestis visiems:
Užsiregistravus ir padarius pavedimą iki 2018 07 12 su medaliu ir kaladėle – 25 EUR;
Užsiregistravus ir padarius pavedimą iki 2018 07 12 be medalio – 5 EUR;
Užsiregistravus po 2018 07 12 dienos arba renginio metu + 2 EUR;
Užsiregistravus iki 2018 07 12 ir nepadarius pavedimo mokant vietoje + 2 EUR;
Asmenims iki 12 met. Žygis nemokamas.

REKVIZITAI:
Asociacijos „Gargždų jungtinės pajėgos“ įm.k. 304459413
Banko sąsk. DNB LT734010051003869770

Darant pavedimą BŪTINA nurodyti vardus ir pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai, organizuojamo renginio ir komandos pavadinimą.

INDIVIDUALI REGISTRACIJA:
Vardas, Pavardė
Pilna gimimo data
Tel.nr.
Pasirinktas atstumas
El. Paštas
Medalis Taip arba Ne
Anketą rasite priede.
https://www.sveriga.net/jungtinespajegos/

GRUPĖS REGISTRACIJA:
Grupės/Komandos pavadinimas
Word / Excel programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilną gimimo datą, nurodyti grupės/Komandos vadovą.
Grupės/Vadovo tel.nr.
El.paštas
Medalis prie kiekvieno dalyvio, nurodyti Taip arba Ne
P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį grupės/komandos sąrašą.
Anketą rasite „Gargždų jungtinės pajėgos“ nuorodoje
https://www.sveriga.net/jungtinespajegos/

ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS:
18 km., 4-6 val., vidutinio sunkumo trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams ir labiau patyrusiems 34,5 km., 6-10val. Žygeiviai privalo pasirūpinti tinkama apranga ir avalyne. Didžioji atkarpų ruožų dalis bus kaimo vieškeliai, žvyrkeliai dalis žygio bus miškais.

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:
Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Privalo laikytis bendros etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių,
Būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, griežtai laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
Privalo informuoti žygio organizatorius apie pasitraukimą iš žygio Tel. 8-698 07123;
Draudžiama skleisti politinę propogandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
Turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius Tel. 8-698 07123;
Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

APDOVANOJIMAI:
Diplomas įteikiamas visiems užsiregistravusiems žygio dalyviams, įveikus visą žygio atstumą.
Pasitraukus iš žygio ir neįveikus žygio atstumo – diplomas neįteikiamas.
Užsisakę ir sėkmingai įveikę pasirinktą 18 km., ir 34,5 km., atstumą, būsite apdovanoti žygio diplomu ir medaliu/atminimo ženklu/- jeigu paraiškoje nurodėte.
Medaliu/atminimo ženklu/ apdovanojami asmenys:
- Praėję visą žygio atstumą;
- Apmokėję medalio/atminimo ženklo/ gamybos išlaidas;
- Nepažeidę žygio taisyklių;
Žygio dalyviui, griežtai pažeidus nustatytą tvarką, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, diplomas, medalis/atminimo ženklas/ ir jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriams. Pinigai už medalių gamybą ir startinį mokęstį negrąžinami.

DRAUDIMAI:
Žygio metu draudžiama:
- Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
- Bėgti;
- Skleisti politinę propogandą;
- Pažeidinėti viešąją tvarką;
- Pažeidinėti kelių eismo taisykles;
- Šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute;
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

KITOS SĄLYGOS:
Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka sau teisę žygio dalyvius, nesilaikančių šių nuostatų, diskvalifikuoti;
Žygio STARTAS / FINIŠAS – Stepono Dariaus tėviškė, muziejus, Dariaus kaimas 2, Judrėnų sen., Klaipėdos raj.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu.
Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia asociacijos valdyba.

  • 2018-07-14  10:00 - 20:00
2018-07-14 10:00 2018-07-14 20:00 Europe/Vilnius PĖSČIŲJŲ ŽYGIS SKIRTAS PAMINĖTI Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-ųjų metines ŽYGIO TIKSLAS: Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei; Ugdyti jaunimo pilietiškumą ir kelti sąmoningumą; Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo ir kitų organizacijų; Puoselėti istoriją, ugdyti jaunimo ir visuomenės patriotinę sąmonę; Skatinti keliauti mėgstančius... --- //www.klaipedosrajonas.lt/renginys/pesciuju-zygis-skirtas-pamineti-stepono-dariaus-ir-stasio-gireno-skrydzio-per-atlanta-85-uju-metines/date-20180714/ Lakūno Stepono Dariaus gimtinė - muziejus, Dariaus kaimas, Klaipėdos rajone
  • Lakūno Stepono Dariaus gimtinė - muziejus
  • Dariaus kaimas
  • Žemėlapis
  • Kaina: 5.00 - 25.00