Paroda iš Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus fondų „Tremtis ir rezistencija“

Paroda iš Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus fondų „Tremtis ir rezistencija“

Parodoje pristatoma tremties ir partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai tema, eksponuojami tremtiniams ir politiniams kaliniams priklausę asmeniniai daiktai.

  • 06.19 - 09.22