Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Kilnojamosios parodos, skirtos „Lituanicos“ skrydžio 90-osioms metinėms paminėti, pristatymas

Parodos

INTERAKTYVI PARODA PRIMINS LEGENDINĮ „LITUANICOS“ SKRYDĮ IR POPULIARIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ VAIDYBINĮ FILMĄ „SKRYDIS PER ATLANTĄ“

Rugsėjo 6 d. 10 val. Gargždų krašto muziejuje pristatoma keliaujanti paroda „LITUANICA: svajoti ir nugalėti“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 90-mečiui. Parodoje, panaudojus naujoviškas eksponavimo formas ir šiuolaikines interaktyvias priemones, pasakojama apie vieną svarbiausių XX a. lietuvių gyvenimo įvykių – lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį lėktuvu „Lituanica“ per Atlantą 1933 m. ir kino juostą „Skrydis per Atlantą“, 1983 m. sukurtą režisieriaus Raimondo Vabalo. Tarp unikalių eksponatų – skrydžio rėmėjų knyga, atsišaukimai „Į lietuvių tautą“ su S. Dariaus ir S. Girėno parašais, archyviniai filmo „Skrydis per Atlantą“ kūrimo vaizdo įrašai ir dar niekur neeksponuoti dailininko Algimanto Švažo (1933–2003) neįgyvendinti paruošiamieji filmo eskizai.