Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Minėjimai