Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

Atgautai spaudai – 120

Nuotolinis/Transliacija

Renginys − seminaras, kuriame paskaitas skaitys dr. Daiva Pagojienė, reklamos kalbos specialistė, ir Sabina Vinciūnienė, Priekulės laisvės kovų ir tremties muziejaus istorikė Sabina Vinciūnienė.
Apdovanosime įmones, puoselėjančias lietuvių kalbos leksikos grožį, už gražiausius, įdomiausius, originaliausius pavadinimus ir mokinius, dalyvavusius reklamos projekto konkurse.
Mūsų krašto kalbininko iš Žemgulių kaimo Algirdo Ruškio daugiau nei prieš dešimtmetį pasakytos mintys apie kalbą kaip niekad vėl aktualios ir šiandien karų akivaizdoje. „Gal ta dabarties pasaulio sumaištis, tas į Žemę vėl sugrįžęs (transformavęsis ar mutavęs?) kažkoks pirmapradis chaosas ir sako mums, kad kalbą kuria ne tiek žmonės, kiek tais žmonėmis klabantis gyvenimas, laikas. Yra tokia teorija apie kalbos sąmonę. Taip, kalba kaip fenomenas, kaip reiškinys, yra gyva. Ji gyva savimi ir apreiškia save mums. Vis labiau imu įsitikinti, kad kalba yra kažkokia pirmapradė energija, kaip buvus pirmapradė dieviška energija kurti šį pasaulį ir išvaduoti jį iš chaoso. Kurti šį pasaulį, o ne griauti. Mes visi esame savo gimtosios kalbos kelyje, todėl tik tas vienas kelias ir teturi aukščiausią prasmę – tai meilė. Tik meilė ir pagarba visam kam ir tik dora dėl visa ko gali išgelbėti šį pasaulį iš chaoso ir sugrąžinti mus į vadinamąją dvasios harmoniją.“
Ne vien kalbininkai, lietuvybės puoselėtojai turi būti kalbos kelyje, bet ir visuomenė: politikai, akademinė bendruomenė, moksleivija, taip pat ir verslas.
Šiemet kviečiame pažvelgti į gana specifinę kalbos sritį – reklamos kalbą ir pabandyti suvokti, ką ji mums kalbėjo anksčiau – ir apie mūsų verslus, ir apie gyvenimo būdą, ir netgi kaip išreiškė gyvenimo filosofiją.
„Tėvynė yra pirmiausia kalbos tėvynė, o gyvenimas yra įėjimas į kalbą“, ‒ sakė vienas didžiųjų XX amžiaus mąstytojų Hansas Georgas Gadameris.
Interviu su dr. Daiva Pagojiene https://klaipedos-r.lt/o-dabar-reklama/
Paskaitų transliacija https://www.youtube.com/watch?v=_KWgaXDmBa4