Akcija laisvės gynėjų dienai atminti „Atmintis gyva mūsų širdyse“

Minėjimai