Lietuvos turistinių vietovių patrauklumo vertinimo tyrimo rezultatai

Siekiant vystyti turizmo infrastruktūrą, paslaugų kompleksiškumą, gerinti traukos objektų pasiekiamumą bei turistų patirtį Lietuvoje, nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ užsakymu 2021 m. rugpjūčio 1–31 dienomis buvo atliktas Lietuvos turistinių vietovių ir traukos objektų infrastruktūros išvystymo lygio vertinimas, kurį įgyvendino tarptautinės rinkos tyrimų bendrovė UAB BERENT Research Baltic.

 

Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros ir paslaugų išvystymo lygio vertinimas apėmė 1 200 atrinktų valstybinių, privačių ar viešųjų traukos objektų visose 60 šalies savivaldybių.

Objektų vertinimui atlikti praėjusiais metais buvo sukurta speciali metodologija, šiais metais ji buvo peržiūrėta ir patobulinta. Sukurta metodologija buvo siekiama, kad atliktas vertinimas objektyviai atspindėtų vertinamos viešosios infrastruktūros ir paslaugų išvystymo lygį, išvystymo lygio skirtumus tarp panašių objektų bei suteiktų galimybę matuoti pokyčius laike.

Tyrimo metu buvo išskirtos pagrindinės Lietuvos savivaldybių turistinių objektų infrastruktūros ir paslaugų išvystymo silpnybės, bei įvardintos tobulinimo kryptys ir galimybės.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

 

Nacionalinės Lietuvos turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ informacija

 

Klaipėdos rajono turistinių objektų patrauklumo vertinimo tyrimo rezultatai:

Atsiliepimai

Komentuoti